Zmiana kinetyk

Mało jak dotąd wiadomo o zmianach kinetyki komórek krwiotwórczych w procesie starzenia. Główne zmiany, jak się wydaje, .dotyczą mikrośrodowiska hemopoetycznego szpiku. Rozrost włókien tkanki łącznej i tkanki tłuszczowej oraz postępujące zmiany w naczyniach pogarszają ukrwienie i zmniejszają liczbę czynnych komórek mikro-środowiska szpiku kostnego. W tak zubożonym podścielisku komórki macierzyste nie znajdują warunków do zagnieżdżania się i dalszego rozwoju. W związku z tym zmniejsza się populacja komórek macierzystych, co ogranicza zdolność kompensacyjną szpiku, czyli możliwość szybkiego wyrównywania niedoborów krwi obwodowej w razie zwiększonego zapotrzebowania. Nie można wykluczyć, że do zmian ilościowych w populacji komórek macierzystych dołączają się zmiany biochemiczne, które powodują niewrażliwość tych komórek na bodźce humoralne zapoczątkowujące różnicowanie. Jednocześnie w sposób istotny zostają zubożone rezerwy dojrzałych komórek wyrzuconych z puli szpikowej lub narządowej do krwiobiegu w przypadkach gwałtownego zapotrzebowania. Jaskrawym przykładem tego braku rezerw i zmniejszonej zdolności mobilizacyjnej jest spotykana czasem mała lub prawidłowa liczba leukocytów w przypadkach ostrych zakażeń u ludzi w wieku podeszłym oraz brak reakcji ze strony erytrocytów po krwotoku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>