Zadanie lekarza

Do zadań lekarza należy przede wszystkim zapewnienie prawidłowej drożności dróg oddechowych przez ułatwienie odkrztuszania i ewentualne zwalczanie skurczów oskrzeli. Stosowanie na błony śluzowe nosa lelków a-mimetycznych kurczących naczynia (antazolina, ksylometazolima, itp.) ma co najmniej -wątpliwą wartość. Co prawda leki te, powodując przejściowo niedokrwienie błony śluzowej nosa, zmniejszają wydzielanie, jednak jest to działanie krótkotrwałe i po jego ustąpieniu następuje nasilenie wydzielania, a zbyt częste i długotrwałe używanie leku prowadzi do uszkodzenia nabłonka. Pewna część podanego leku a-mimetycznego wchłania się, czemu sprzyja istniejące przekrwienie. Wchłonięty lek może wywierać (niekorzystny wpływ zarówno ma układ krążenia (przeciwwskazane w nadciśnieniu), jak d ośrodkowy -układ nerwowy (stany silnego pobudzenia). Jeśli leki takie stosowane są w roztworach olejowych, to spływający po tylnej ścianie gardła olej może przedostać się do dróg oddechowych i powodować wystąpienie odczynów wytwórczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>