Uklad krazenia

Na podstawie doświadczenia klinicznego i wyników leczenia wstrząs anafilaktyczny dzielimy na pierwotny i wtórny. Pierwotny występuje w ciągu paru minut do godziny od czasu ostatniego kontaktu z alergenem. Jest on wyrazem odczynu uczuleniowego obwodowego układu krążenia oraz ewentualnie serca i charakteryzuje się obniżeniem ciśnienia tętniczego, tachy lub bradykardią, bladością, dusznością z uczuciem ucisku w klatce piersiowej, niepokojem ruchowym, uczuciem lęku, w części przypadków objawami skórnymi i skurczem oskrzeli. Jeżeli obwodowa niewydolność krążenia jest bezpośrednim następstwem niedotlenienia (dychawica oskrzelowa, obrzęk krtani), uogólnionego odczynu alergicznego skóry, alergicznie uwarukowanych wymiotów i biegunki lub alergicznego zapalenia mięśnia serca, mówimy o wstrząsie anafilaktyeznym wtórnym. Najczęstszą przyczyną wstrząsu anafilaktycznego jest odczyn uczuleniowy na ukąszenie pszczół i os, leki, niekiedy na pokarm (ukąszenia szerszeni i trzmieli są bardzo rzadkie).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>