Rdzen kregowy

Za przedłużenie mózgu można uznać rdzeń kręgowy, który przebiega wewnątrz kręgosłupa aż do wysokości lędźwi. Jest on zbudowany tak samo jak mózg i podobnie jak mózg otoczony płynem mózgowo-rdzeniowym. Rdzeń kończy się na wysokości trzeciego kręgu lędźwiowego, a więc nie wypełnia kanału kręgowego na całej jego długości. Inny podział układu nerwowego opiera się na jego funkcjach: wegetatywny układ nerwowy lub — według innego określenia – – autonomiczny układ nerwowy pracuje samodzielnie, niezależnie od woli. Bez świadomości z naszej strony kieruje każdą pojedynczą funkcją — od napięcia poszczególnych mięśni w celu na przykład poruszania się lub mówienia — po oddychanie, bicie serca lub trawienie. W obrębie autonomicznego układu nerwowego istnieją dwa duże układy o przeciwstawnie skierowanych i uzupełniających się funkcjach. Obwodowe drogi nerwowe spełniają dwa zadania: przewodzą do ośrodkowego układu nerwowego odczucia i doznania, które docierają do ustroju z zewnątrz i przekazują zlecenia ośrodkowego układu nerwowego do mięśni i narządów. „Przekaz” informacji odbywa się za pośrednictwem bardzo słabych prądów elektrycznych lub reakcji chemicznych lub przez ustrojowe przekaźniki. W ośrodkowym układzie nerwowym wszystkie „informacje” ulegają syntezie i rozpracowaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>