Przyczyny depresji

Osoby skłonne do depresji dręczą się wewnętrznie uczuciami agresji, które nie są skierowane przeciw żadnemu uświadomionemu obiektowi. Smutek, wściekłość, zwątpienie, rozczarowanie lub gniew nie znajdują rozładowania. Z tego powodu oskarżenia i ból kierują się do wewnątrz, przeciw własnej osobie. Osoby wykazujące skłonność do depresji nie potrafią na ogół prawidłowo ukierunkować swych negatywnych odczuć. Nie pozwalają sobie na odreagowanie agresji. Depresja może mieć jednak także przyczyny endogenne. Nie ulega na przykład kwestii, że choroby wątroby, przewodu pokarmowego lub tarczycy oraz niedokrwistość mogą przyczyniać się do powstania depresji. Podobnie depresja może towarzyszyć niemalże wszystkim chorobom przewlekłym, a wśród nich schorzeniom reumatycznym i nowotworom. Badania przeprowadzone na początku lat osiemdziesiątych w RFN ujawniły, że co druga ankietowana osoba przyznawała się do odczuwania sporadycznie obniżonego nastroju, co trzecia osoba mówiła o przygnębieniu, zaś co czwarta lub piąta przeżywała przejściowo brak radości życia i. stan rezygnacji. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia odsetek osób chorujących na depresje na trzy do pięciu procent w skali świata. W badaniach amerykańskich mówi się natomiast o pięciu do dziesięciu procentach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>