Praca z monitorami ekranowymi

Posługiwanie się monitorami ekranowymi jest dla oka pracą „nienaturalną”. Oko człowieka jest przystosowane do spoglądania na przedmioty znajdujące się w odległości około 33 cm oraz do patrzenia w dal, na odległości przekraczające 5 m. Długotrwałe patrzenie na ekran znajdujący się w odległości 50—60 cm stanowi zatem dla oka znaczne obciążenie. Konsekwencją wielogodzinnej pracy przy monitorach ekranowych jest zespół przemęczenia, na który składają się takie objawy, jak: nienaturalna postawa ciała, napięcia, nerwowość, bóle głowy oraz dolegliwości ze strony oczu: pieczenie, migotanie widzianego obrazu, okresowa krótkowzroczność. W większości przypadków dolegliwości te ustępują pod wpływem przerw wypoczynkowych. Obecnie przyjmuje się, że stała praca z monitorami ekranowymi może prowadzić do trwałego ograniczenia zdolności oka do nastawienia się na właściwą odległość (zdolności do akomodacji). Wskazuje to na potrzebę przestrzegania zalecenia zmiany pracy po maksymalnie dwugodzinnej obsłudze monitora ekranowego lub zapewnienia po tym czasie odpowiedniej przerwy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>