Zastosowanie Meksyletyny

Meksyletyna jest lekiem o dużej skuteczności prze-ciwarytmicznej w arytmiach komorowych. Skuteczność oceniana jest na 70—75%. W arytmiach nadkomorowych, jak też w arytmiach w zespole WPW jej skuteczność jest niewielka. Porównanie meksyletyny z chinidyną, amidem prokainy, dizopiramidem wykazuje mniejsze ujemne działanie na kurczliwość i przewodzenie w układzie bodźcoprzewodzącym przy równej, a nawet większej skuteczności przeciwarytmicznej. Najmniejszy ujemny inotropizm preferuje stosowanie tego leku w wieku podeszłym, w którym często istnieje utajona niewydolność serca (graniczna wydolność), a wdrożenie leczenia umiarowiającego może wyzwolić objawy niewydolności krążenia. Meksyletyna nie zwiększa stężenia digoksyny w surowicy krwi, dlatego też jest lekiem bezpieczniejszym u chorych w wieku podeszłym, często wymagających przewlekłego leczenia glikozydami naparstnicy. Przed rozpoczęciem leczenia celowa jest ocena stopnia wydolności węzła zatokowo-przedsionkowego. W wieku podeszłym częściej istnieją przeciwwskazania do leczenia meksyletyną ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Często występujące w tych przedziałach wieku drżenie parkinsonowskie ulega znacznemu nasileniu po meksyletynie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>