Wystopienie zespolu psychopatologcznego

Wystąpienie zespołu psychopatologicznego w przebiegu choroby somatycznej powoduje w następstwie nie tylko sumowanie objawów. Zespół psychopatologiczny ma istotny wpływ na przebieg i wyniki leczenia choroby somatycznej. Wspomniane już majaczenie, objawiające się m.in. pobudzeniem psychoruchowym znacznie pogarsza wyniki leczenia w chorobach, w których warunkiem wyleczenia jest ograniczenie wysiłków i zachowanie spokoju. Również objawy i zespoły zaliczane tradycyjnie do nerwicowych nie pozostają bez wpływu na wyniki leczenia i mogą je znacznie pogarszać. W badaniach prospektywnych okazało się, że nasilenie depresji było znaczniejsze u osób, które zmarły z powodu zawału, w porównaniu z osobami, które go przeżyły. Ponadto u osób, które po zawale znacznie krócej żyły, częściej obserwowano reakcje typu nerwicowego i psychopatycznego, natomiast osoby z dłuższym przeżyciem po przebytym zawale wykazywały, w porównaniu z poprzednimi, znacznie mniejszy poziom lęku, a zarazem miały większy stopień zaufania do lekarza, który się nimi zajmował.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>