Wyciek z ucha

Przy wycieku z ucha należy po dokładnym oczyszczeniu przewodu słuchowego zewnętrznego upewnić się za pomocą badania otoskopowego, czy nie ma uszkodzenia błony bębenkowej. Jeśli błona jest nietknięta, wyciek pochodzi z przewodu słuchowego. Wyciek z ucha środkowego jest ropny, niecuchnący i zawiera domieszkę śluzu. Wyciek cuchnący, utrzymujący się po wielokrotnym czyszczeniu jest charakterystyczny dla perlaka. Ubytek w części wiotkiej błony bębenkowej bywa bowiem łatwo przeoczany. Przy ostrym zapaleniu ucha środkowego wyciek trwa zwykle 3—10 dni. Jeżeli utrzymuje się ponad 3 tygodnie albo po zniknięciu znowu powraca, dowodzi to zapalenia wyrostka sutkowatego. Tętniący, kłujący, odczuwany w głębi ucha ból jest wyrazem ostrego stanu zapalnego. Bóle świdrujące są typowe dla półpaśca. Silne bóle występujące przy zmianie ciśnienia, (np. w samolocie) świadczą o niedostatecznej drożności trąbki słuchowej może przy tym wystąpić krwawienie do ucha. W przewlekłym zapaleniu ucha bóle występują tylko przy utrudnieniu odpływu wydzieliny. Perlaki wywołują silny, głuchy ból przy opukiwaniu ucha i skroni. Bóle wyrostka sutkowatego mogą być wczesnym objawem ostrego zapalenia ucha, jeśli jednak wystąpią po 12—14 dniach trwania choroby, świadczą o zapaleniu tego wyrostka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>