Wstrzas mozgu

W momencie nieszczęśliwego wypadku dochodzi do utraty przytomności. Stan ten może trwać kilka sekund lub minut. Potem utrzymuje się zwykle przez pewien czas przytępienie świadomości. Fazie tej często towarzyszą wymioty, bóle i/lub zawroty głowy. Moment poprzedzający bezpośrednio wypadek objęty jest zwykle luką pamięciową, trwającą niekiedy zaledwie ułamki sekund. Jeśli utrata przytomności trwa dłużej niż piętnaście minut lub gdy następujące potem przyćmienie świadomości wydłuża się ponad godzinę, nasuwa się poważne podejrzenie, że uszkodzenie przekracza ramy prostego wstrząsu mózgu. Gwałtowne działanie dotyczące głowy. Do wstrząsu mózgu dochodzi najczęściej w ten sposób, że szybki ruch głowy zostaje nagle zahamowany, na przykład przy upadku lub w wypadku drogowym. Wstrząs mózgu jest wprawdzie oznaką przejściowego zakłócenia czynności komórek nerwowych, jednakże nie doszło jeszcze do trwałego uszkodzenia tkanki. Hełmy ochronne mają zadanie przedłużenia czasu hamowania w razie wypadku. Wszystko, co zwalnia szybkie hamowanie głowy przy wypadku, zapobiega wstrząsowi mózgu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>