Wole zlosliwe

Jako wole złośliwe określa się wszystkie zmiany narządowe, wywołane przez nowotwory złośliwe tarczycy. Nie zawsze przybierają one postać wola! Guzy złośliwe tarczycy są rzadkie — stanowią około 0,5% wszystkich nowotworów. W wypadku podejrzenia nowotworu tarczycy należy wykonać odpowiednie badania diagnostyczne. Pierwszoplanowy jest scyntygrani. Ogniska nowotworowe dają obraz tzw. zimnych guzków lub niejednorodnych ubytków wychwytywania radioizotopu. Wyjątek stanowić mogą nowotwory wysokozróżnicowane w rzadkich przypadkach złośliwe okazują się również guzki ciepłe lub gorące. Na ogół jednak złośliwy charakter przypisuje się guzkom zimnym. Opinie także potwierdzają się w 10— 35% przypadków. W różnicowaniu uwzględnić należy przede wszystkim obecność w gruczole torbieli, a na drugim miejscu ognisk zapalnych. Rozpoznanie nowotworu tarczycy można potwierdzić badaniem histologicznym pobranej tkanki, co jest ułatwione dzięki dostępności tarczycy. Badaniu cytologicznemu powinien być poddany każdy stwierdzony scyntygraficznie zimny guzek. W razie zmiany podejrzanej klinicznie lub cytologicznie konieczny jest zabieg operacyjny, z zastrzeżeniem postawienia ostatecznego rozpoznania po zbadaniu wyciętego guzka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>