Wiek podeszly

Ponieważ ludzie w wieku podeszłym są głównymi konsumentami leków, problemy farmakoterapii geriatrycznej zostały uznane przez Światową Organizację Zdrowia za temat, który zasługuje na szczególną uwagę. Powołano w tym celu międzynarodową grupę ekspertów, która przygotowała raport opublikowany w 1981 r. W raporcie przedstawiono w sposób zwięzły najważniejsze problemy związane z „używaniem leków przez osoby w wieku podeszłym”. Uważamy za celowe zapoznanie czytelników z obszernymi fragmentami tego dokumentu. We wstępnej części raportu poświęconej „geriatrycznej farmakologii klinicznej” eksperci WHO zwracają uwagę, że przekonanie o wpływie procesów starzenia się na sposób oddziaływania na leki jest w dużej mierze tnie udowodnioną supozycją”. Odnosi się to zwłaszcza do problemu wrażliwości receptorów i narządów docelowych na podawane środki farmakologiczne. Cytujemy: „Do chwili obecnej tylko kilka leków zostało starannie zbadanych u ludzi w wieku podeszłym i — z wyjątkiem leków wydalanych głównie przez nerki — nie jest jeszcze możliwe (robienie uogólnień ina temat rodzaju lufo wielkości zmian w dyspozycyjności leku zależnych od wieku”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>