Wady wzroku

Wady refrakcji oka nie są chorobą. Odchylenia do 3 dioptrii są dziś uważane za biologiczną odmianę stanu normalnego. Częściej niż krótkowzroczność spotykana jest dalekowzroczność. Starczowzroczność występuje u wszystkich ludzi, najpóźniej po przekroczeniu pięćdziesiątki. Powyżej tego wieku mogą także pojawić się inne zaburzenia starcze i zmiany chorobowe oka. Dlatego, kierując się zdrowym rozsądkiem, należy od czterdziestego roku życia poddawać swoje oczy kontroli okulistycznej w odstępach rocznych lub dwuletnich. Biologiczny rozwój oczu oraz ich mechanizmu zgodnego współdziałania i współpracy z mózgiem kończy się dopiero po przekroczeniu trzeciego roku życia. Ćwiczenia i aktywacja pozostałych zmysłów wpływa korzystnie na rozwój oczu. Niemowlęta, które są często noszone na rękach, szybciej i lepiej opanowują umiejętność widzenia. Masowe badania dzieci szkolnych w Niemczech ujawniły, że połowa uczniów noszących okulary widzi niedostatecznie. Natomiast co dziesiąty dorosły jest obciążony znacznym ubytkiem ostrości widzenia jednego oka i utracił zdolność widzenia przestrzennego. Dałoby się temu zapobiec poprzez wczesne podjęcie leczenia zaburzeń odpowiedzialnych za ten nieprawidłowy stan wzroku dorosłych, które pojawiły i rozwinęły się jeszcze w wieku przedszkolnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>