utrzymanie pH krwi

Komórki człowieka i innych zwierząt przystosowały się do życia w stosunkowo wąskim zakresie pH i wykształciły szereg mechanizmów, aby to pH utrzymać. Rola hemoglobiny w transporcie CO2 ora2 znaczenie CO2 i białek osocza dla utrzymania równowagi kwasowo–zasadowej, zostały opisane wcześniej . Płuca, usuwając dwutlenek węgla z krwi tak szybko jak on powstaje, odgrywają dużą rolę w utrzymaniu stałego pH, ponieważ CO2 łącząc się z wodą tworzy kwas węglowy. Nerki regulują stężenie jonów wodorowych w płynach wewnątrzkomórkowych i tkankowych przez wydalanie kationów lub anionów, jeżeli ich stężenia odbiegają od normy tym samym utr/ymują one równowagę kwasowo-zasadową krwi. Głównym mechanizmem regulacji kwasowo-zasadowej jest wymiana jonów wodorowych pochodzących z kwasu węglowego z komórek kanalików na jony sodowe z płynu kanalikowego. Jony wodorowe przechodzą do moczu i łączą się z wodorowęglanami, tworząc kwas węglowy ten rozkładą się na CO2 i wodę. CO2 jest resorbowany z kanalików do krwi i wydalany przez płuca. Zmniejszenie stężenia jonów wodorowęglanowych w płynie kanalikowym jest wykładnikiem wydalonej ilości jonów wodorowych netto. Zwykle ilość jonów wodorowych wymienionych na sodowe w kanalikach n rzędu jest równoważna ilości jonów wodorowęglanowych w płynie kanalikowym. Jeżeli jednak płyn tkankowy jest bardzo kwaśny, ilość jonów wodorowęglanowych w przesączu zmniejsza się a jony wodorowe reagują w płynie kanalikowym z innymi anionami, np. fosforanowymi i są wydalane. Jeżeli płyn tkankowy stanie się zbyt zasadowy, zawartość węglanów w przesączu kłębkowym przewyższa zawartość jonów wodorowych wydzielonych przez kanaliki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>