utrata tkanki plucnej

Utrata funkcjonalnie czynnej powierzchni tkanki płucnej zmniejsza ilość płucnych naczyń włosowatych, przez które może przechodzić krew oraz zwiększa oporność naczyń płucnych. Zmiany te powodują powstanie nadciśnienia płucnego i niedomogi prawej strony serca. Dłuższe wystawienie komórek płuc na karcinogenne działanie dymu papierosowego, może wywołać raka w wyniku transformacji normalnych komórek w nowotworowe. Komórki nowotworowe mają zaburzony mechanizm podziałów i dlatego nadmiernie się dzielą a następnie rozprzestrzeniają drogą układu limfatycznego do innych części ciała, gdzie rosną i namnażają się nadal. Ten wtórny wzrost nazywamy przerzutami (metastazją). Komórki pęcherzyków płuc wydzielają substancję nazywaną surfaktantem, mieszaninę białek i fosfolipi-dów, która obniża napięcie powierzchniowe w pęcherzykach 5—10-krotnie i zapobiega zapadaniu się-płuc. Płuca niektórych noworodków, a zwłaszcza urodzonych przedwcześnie nie wydzielają surfaktantu. Wysiłek oddechowy dziecka jest wtedy za mały, aby przezwyciężyć napięcie powierzchniowe zapadniętych pęcherzyków w celu rozszerzenia płuc. Noworodki takie umierają na skutek uduszenia, które nosi nazwę zespołu bezdechu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>