Ucho

Duża liczba objawów w chorobach ucha zależy od budowy narządu słuchu. W jego skład wchodzą: ucho zewnętrzne, stanowiące rodzaj tuby zbierającej fale dźwiękowe z otoczenia, ucho środkowe, przewodzące fale dźwiękowe, i ucho wewnętrzne, będące receptorem dźwięków i narządem równowagi ponadto przez trąbkę słuchową istnieje połączenie ucha z gardłem. Dodać należy, że ucho sąsiaduje bezpośrednio z wnętrzem czaszki i obejmuje również nerw twarzowy w miejscu jego przebiegu wewnątrz, kości skroniowej. Przy rozpoznawaniu choroby ucha pomocne są: wywiady, badanie otoskopowe oraz badania czynnościowe narządu słuchu. Ogólnie, choroby ucha podzielić można na zapalne i niezapalne. W pierwszych objawy zapalenia są tym wyraźniejsze. im choroba przebiega ostrzej. Zmiana chorobowa może być widoczna w uchu zewnętrznym lub błonie bębenkowej. Zaburzenia słuchu są w nich wtórne. Najczęściej dotyczą one przewodzenia dźwięków. W schorzeniach niezapalnych pierwszoplanowe są zaburzenia słuchu (zaburzenia przewodzenia lub percepcji), ucho zewnętrzne jest nie zmienione, podobnie błona bębenkowa, w której ewentualnie mogą występować stare zmiany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>