trawienie

Trawienie może być wewnątrzkomórkowe — gdy drobiny pokarmu są wchłaniane w drodze fagocytozy do wnętrza komórki i enzymy trawienne rozkładają je wewnątrz komórki, lub pozakomórkowe – gdy komórki wytwarzające enzymy wydzielają je do jakiejś jamy, np. do jelita, gdzie następuje hydrolityczny rozkład pokarmu. Pierwotniaki, gąbki i parzydełkowce pobierają pokarm do znajdujących się w komórkach wodniczek trawiennych, gdzie odbywa się trawienie. W procesie ewolucji zwierzęta bardziej złożone rozwinęły specjalny układ pobierania i trawienia pokarmu. Produkty trawienia są rozprowadzane za pomocą układu krążenia do komórek i tam zużytkowane. Przewód pokarmowy człowieka jest w zasadzie długą rurą, złożoną z szeregu części, w których zachodzą kolejno: pobieranie pokarmu, trawienie, wchłanianie. Pobieranie pokarmu ogranicza się do mechanicznego gryzienia, żucia i połykania. Przechodzenie substancji przez ściany przewodu pokarmowego – wchłanianie – może zachodzić dopiero po strawieniu cząstek pokarmowych. Ściany przewodu pokarmowego są jakby selektywnie przepuszczalną błoną, przez którą przechodzą tylko stosunkowo małe cząsteczki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>