torsje i wrzody

Gdy znajdzie się przypadkowo w żołądku substancja niepożądana, musi nastąpić jej wyrzucenie. U większości ssaków z wyjątkiem królików, szczurów i innych gryzoni istnieje machanizm zwany odruchem wymiotnym. Wymioty mogą być wywołane przez mechaniczne podrażnienie gardła (włożenie palca do gardła jest prostym sposobem wywołania wymiotów w przypadku połknięcia trucizny) lub przez zaburzenia w kanałach półkolistych narządu równowagi, jak np. w przypadku morskiej choroby. Odruch ten jest regulowany przez ośrodek wymiotny w śródmózgowiu. Ośro-dek ten koordynuje skurcze żołądka, skurcze mięśni ścian brzucha oraz mechanizmy zamykające odźwiernik, zwieracz wpustowy i otwór głośni. Wrzód peptyczny pojawia się w śluzówce żołądka w wyniku niszczącego działania enzymów proteolitycznych i kwasu solnego, stanowiących składniki soku żołądkowego. Wrzody powstają w wyniku nadmiernego wydzielania soku żołądkowego lub małej ilości śluzu zabezpieczającego. Mogą być one wywołane przedłużającym się napięciem psychicznym, prawdopodobnie poprzez drażnienie nerwu błędnego. U chorych z owrzodzeniem żołądka obserwuje się nadmierne wydzielanie soku żołądkowego nawet pomiędzy posiłkami, wtedy kiedy żołądek jest pusty. Chorzy tacy pozostają zazwyczaj na lekkiej diecie i spożywają posiłki 6 lub więcej razy dziennie, w celu utrzymywana przez cały czas pokarmu w żołądku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>