Stosowanie adrenomsemitykow

Zarówno dobór leku, jak i pojedyncza dawka powinny być ustalone indywidualnie. Chorzy, u których skuteczny i dobrze znoszony jest np. salbutamol mogą słabo oddziaływać lub mogą u nich występować objawy niepożądane, po np. fenoterolu i odwrotnie. To tłumaczy celowość współistnienia w lecznictwie wielu leków mniej więcej równowartościowych z punktu widzenia farmakologii klinicznej. Pojedyncza dawka powinna Ibyć najmniejszą dawką skuteczną, tzn. powodującą całkowite zniesienie duszności i nie powinna być większa niż 2 „porcje” aerozolu (0,2 mg salbutamolu, 0,4 mg fenoterolu, 0,5 mg terbu taimy itp.). Przy podawaniu 2 „porcji” na pojedynczą dawkę należy między nimi stosować odstęp l—2-minutowy. Należy dążyć do maksymalnego wydłużania czasu pomiędzy pojedynczymi dawkami, odstępy nie powinny być krótsze niż 4—6 h. Zachowanie możliwie największych odstępów między kolejnymi podaniami leku pozwala nie tylko na uniknięcie objawów niepożądanych, ale zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju tolerancji. Lek P-adrenomimetyczny ma szansę wywrzeć swoje działanie spazmolityczne, jeśli dotrze do miejsca przeznaczenia. Jest zrozumiałe, że lek podany w aerozolu dociera z trudnością do okolic niedodmowych, źle wentylowanych, większa jego część dostaje się do obszarów dobrze wentylowanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>