Starcze nadcisnienie

W „czystych” postaciach starczego skurczowego nadciśnienia miażdżycowego, którego pierwotną przyczyną jest zmniejszona podatność ścian tętnicy głównej i dużych tętnic, najwłaściwsze byłyby leki zwiększające elastyczność tętnic. Lekami takimi obecnie mię dysponujemy. Wykazano, że initroprusydek sodowy wywołuje spadek ciśnienia skurczowego przez niemal swoisty wpływ na elastyczność i pojemność dużych tętnic, jednak lek ten .nie nadaje się do stosowania w codziennej praktyce. Inne leki obniżające ciśnienie nie wywierają istotnego wpływu na podatność ścian tętnic. Preferuje się więc te leki, które są lepiej tolerowane i nie wywołują hipotonii oirtostatycznej, zgodnie z zasadą, że „lekiem, z wyboru jest raczej lek lepiej tolerowany niż lek bardziej skuteczny”. W tej postaci nadciśnienia większość geriatrów zaleca leki P-adrenolityczne skojarzone z lelkami moczopędnymi. Inni zalecają rozpoczynanie leczenia od dihydrotachysterolu ewentualnie skojarzonej z lelkami moczopędnymi, ponieważ lek tan nie wywołuje hipotonii ortostatycznej i nie nasila niewydolności ikrążenia oraz wpływa ofoniżająeo przede wszystkim na ciśnienie skurczowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>