Ryzyko zachorowania

Dolegliwości psychosomatyczne, jak np. zaburzenia samopoczucia należą ^w ogóle do najczęściej występujących cierpień. Średnio człowiek przechodzi w swoim życiu około sześciuset różnych „zaburzeń zdrowia”, z których większość przemija samoistnie, bez ingerencji lekarza. Tylko sto czterdzieści z nich prowadzi nas do lekarza, a tylko dwadzieścia do specjalisty lub szpitala. Stosunek tych liczb wskazuje, że z wieloma dolegliwościami radzą sobie nasze własne siły ozdrowieńcze. Jednak ryzyko zachorowań wzrasta w ściśle określonych sytuacjach życiowych: najwyraźniej, gdy ważne zmiany wymagają szybkiego dostosowania się do nowych warunków życiowych. Im bardziej znacząca, jest zmiana sytuacji życiowej, tym więcej potrzebujemy czasu i wysiłku, by się do niej dostosować, i tym większe jest ryzyko zachorowania. Zaburzenie nie pojawia się na ogół od razu w zaistniałej sytuacji, lecz po sześciu do osiemnastu miesiącach od wydarzenia życiowego. Najbardziej znane są skutki tak zwanego szoku emerytalnego. Przy przejściu z aktywnego życia zawodowego w stan spoczynku może dojść — nawet z rocznym „opóźnieniem” — do zaburzeń czynnościowych, dolegliwości ze strony serca, a nawet do zawału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>