Rozpoznanie niedoczynnosci

Do objawów potwierdzających rozpoznanie należy zmniejszenie podstawowej przemiany materii, duże stężenie cholesterolu (po wyłączeniu hipercholesterolemii rodzinnej lub uwarunkowanej innymi chorobami) i zmieniony refleksogram, tj. wydłużenie czasu trwania odruchu ze ścięgna piętowego powyżej 380 ms, również po wyłączeniu innych przyczyn tego zjawiska. Dopełnieniem klinicznego obrazu jest niedokrwistość i niewielkie do średniego przyspieszenie opadania krwinek. Charakterystyczne są również zmiany w zapisie ekg. Poza niskim woltażem, obecnym w silnie wyrażonym obrzęku śluzowatym, stwierdza się przede wszystkim spłaszczone lub ujemne załamki T. W surowicy często spotyka się wzrost aktywności kinazy kreatynowej i dehydrogenazy kwasu mlekowego. Do najpewniejszych badań laboratoryjnych należy oznaczenie stężenia tyroksyny w surowicy obniżenie poziomu TRH jest stałym objawem niedoczynności tarczycy, niezależnie od jej przyczyny. Nie dotyczy to trójjodotyroniny, której zawartość bywa zmniejszona u osób starszych i w ciężkich chorobach, przy braku cech niedomogi gruczołu tarczowego. W wypadkach wątpliwych rozstrzyga test z TRH, z oznaczeniem stężenia TSH w surowicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>