rozkladanie cukrow

Dwucukry są rozkładane do jednocukrów przez specyficzne dla każdego z nich enzymy. Maltoza jest rozkładana przez maltazy obecne w ślinie i w soku jelitowym wydzielanym przez gruczoły jelitowe. Sok jelitowy zawiera też fruktofuranozydazę (sacharazę), która rozkłada sacharozę do glukozy i fruktozy oraz -galaktozydazę (laktazę) rozkładającą laktozę (cukier mlekowy) do glukozy i galaktozy. Zasadniczymi produktami trawienia węglowodanów są heksozy: glukoza, fruktoza i galaktoza, które są wchłaniane do krwi przez ściany naczyń włosowatych. Wiązania peptydowe białek są rozkładane przez różne hydrolazy swoiste dla danego typu wiązania. Pewne enzymy, zwane egzopeptydazami, rozrywają wiązania między łańcuchem peptydowym a ostatnim aminokwasem. Karboksypeptydazy odszczepiają aminokwasy z wolną terminalną grupą karboksylową, aminopeptydazy zaś – aminokwasy z wolną końcową grupą a-aminową. Inne enzymy, zwane endopeptydazami, rozkładają wiązania wewnątrz łańcucha peptydowego są to: pepsyna wydzielana przez komórki błony śluzowej żołądka oraz trypsyna i chymotrypsyna wydzielane przez trzustkę. Każda endopeptydaza rozkłada wiązania między określonymi aminokwasami: pepsyna rozkłada wiązania w sąsiedztwie tyrozyny lub fenyloalaniny trypsyna rozkłada wiązania sąsiadujące z lizyną lub argininą, chymotrypsyna — podobnie jak pepsyna — rozkłada wiązania sąsiadujące z tyrozyną lub fenyloalaniną, a ponadto wiązania występujące po tryptofanie, metioninie i leucynie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>