Rozcienczanie moczu

Próba rozcieńczania moczu jest obecnie rzadko stosowana, jako mało czuła, a uciążliwa dla badanego. Badanie moczu daje cenne informacje 0 stanie anatomicznym i czynnościowym błony sączącej kłębków nerkowych. W warunkach prawidłowych jest ona nieprzepuszczalna dla elementów morfotycznych ‚krwi i niemal nieprzepuszczalna dla ciał wielkocząsteczkowych. Dlatego też w moczu dobowym znajduje się mniej niż 3 000 000 krwinek czerwonych i poniżej 3 600 000 białych. Erytrocyty pochodzące z nerek są zazwyczaj wyługowane z hemoglobiny i cechuje je anizocytoza. Mocz nie zawiera też białek w ilościach wykrywalnych metodami rutynowymi. Uszkodzenie kłębków powoduje zwiększenie przepuszczalności ich błony podstawnej, co prowadzi do białkomoczu. Może on być „selektywny”, tzn. może zależeć od obecności białek niskocząsteczkowych, głównie albumin, lub „nieselektywny” — złożony ze wszystkich rodzajów białek osocza. Ten ostatni świadczy o znaczniejszym uszkodzeniu kłębków. Pewna ilość przesączonego białka zostaje zaabsorbowana przez cewki bliższe (athrocytosis), reszta — wydala się z moczem. Dla oceny stopnia uszkodzenia nerek konieczna jest znajomość dobowej utraty białek, a nie jedynie ich stężenia w moczu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>