Przewod pokarmowy

Pewne formy zapalenia języka i jamy ustnej bywają spowodowane przez antybiotyki. Zapalenie ślinianek, nie dające się odróżnić od parotitis epidemica, obserwuje się w uczuleniach na jod, leki przeciwtarczycowe, penicylinę i wiele innych. Pacjenci uczuleni na produkty spożywcze przy zetknięciu się z alergenem reagują wymiotami, biegunką, objawami rzekomej niedrożności jelit, zapalenia pęcherzyka żółciowego i wyrostka robaczkowego. Wymioty i biegunkę spotyka się poza tym we wstrząsie anafilaktycznym. Krwawienia z żołądka i jelit oraz napady kolki występują w plamicy anafilaktoidalnej Schbnlein Henocha. Tak jak w innych postaciach plamicy naczyniowej, i ..w tych przypadkach rzadko udaje się udowodnić alergię pokarmową lub lękową. Plamica anafilaktoidalna jest często poprzedzona zapaleniem błony śluzowej gardła i migdałków podniebiennych. Utrata świadomości we wstrząsie anafilaktycznym jest następstwem ostrej niedomogi krążenia i po normalizacji ciśnienia krwi przytomność wraca. To samo dotyczy zatrzymania oddechu, drgawek i innych objawów neurologicznych. Przetrwanie zaburzeń, np. zespołu psychoorganicznego, po wstrząsie anafilaktycznym zdarza się rzadko.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>