przemiana weglowodanow

Jak już wiemy, białka i węglowodany są wchłaniane przez układy krwionośne, a tłuszcze — przez kapilary limfa-tyczne kosmków. Wchłonięte aminokwasy i cukry proste przechodzą żyłą wrotną do wątroby. Wątroba prawdopodobnie początkowo odgrywała ważną rolę tylko w trawieniu, jednak w czasie ewolucji podporządkowała sobie jeszcze wiele innych funkcji i obecnie jest chemicznym „majstrem do wszystkiego”. Chroni inne komórki organizmu przed zatruciem zobojętniając pewne szkodliwe substancje, jest magazynem i przetwórnią węglowodanów, białek i tłuszczów, pełni ważną funkcję w metabolizmie hemoglobiny, magazynuje niektóre witaminy, produkuje substancje niezbędne do krzepnięcia krwi i przetwarza niektóre szkodliwe substancje — powstające w innych komórkach w czasie ich metabolizmu — na mniej szkodliwe i bardziej rozpuszczalne, dzięki czemu mogą one być wydalane przez nerki! Przemiana węglowodanów. Trzy rodzaje cukrów prostych – glukoza, fruktoza i galaktoza – powstają w wyniku hydrolitycznego rozkładu różnych dwucukrów w jelicie i dopiero one są pochłaniane przez organizm. Przechodzą one do wątroby, w której są przemieniane w glukozę, a następnie w glikogen i w tej postaci magazynowane. Glikogen jest wielocukrem o dużym ciężarze cząsteczkowym zbudowanym z cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami a-glikozydowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>