przelyk

Przełyk jest umięśnioną rurą prowadzącą wprost z gardzieli do żołądka biegnie on pomiędzy płucami i poza sercem, przechodzi przez przeponę i dochodzi wreszcie do żołądka. Skurcze mięśni przełyku oraz obecność w jego górnej części kęsa pokarmu wywołują pojedynczą, silną, rytmiczną falę skurczu, zwaną perystaltyczną, która przesuwa kęs pokarmowy do żołądka. Fala perystaltyczną jest zawsze poprzedzana rozkurczeni mięśni, przez co następuje miejscowe rozszerzenie przełyku, by mógł się tam zmies’cić przełykany kęs. Podobne fale perystaltyczne przebiegają wzdłuż całego przewodu pokarmowego przesuwając jego zawartość. Fala perystaltyczną przełyku przesuwająca pokarm stały z przełyku do żołądka, biegnie około 6 sekund. Jeżeli kęs pokarmowy wymknie się pierwszej fali skurczów i pozostaje w przełyku, tym samym wywołuje następną falę, która pcha go do żołądka. Przy silnych przeżyciach, nadmiernym paleniu lub łapczywym przełykaniu pokarmu, w momencie gdy znajduje się on w przełyku, może nastąpić spazmatyczny skurcz mięśni przełyku, znany jako „ścisk gardła”. Otwór prowadzący z przełyku do żołądka (wpust żołądka) zaopatrzony jest w pierścień gładkich zwany zwieraczem. Zwykle jest on stale zamknięty i otwiera się odruchowo tylko w chwili, gdy fala perystaltyczną doprowadziła do niego kęs pokarmowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>