Problem z nerwem

Niedowład nerwu odwodzącego. Pacjent skarży się na podwójne widzenie przy patrzeniu w bok, w kierunku porażonego mięśnia. Izolowane porażenie nerwu odwodzącego, szczególnie jeśli jest zmienne, powinno wzbudzać podejrzenie stwardnienia rozsianego lub cukrzycy. Porażenie obwodowe nerwu odwodzącego występuje często łącznie z innymi stanami chorobowymi, jak nerwiak nerwu słuchowego, zespół zatoki jamistej, zespół szczeliny oczodołowej, nerwoból nerwu trójdzielnego, wylewy podpajęczynówkowe. Zespól Gradeniga stwierdzany w chorobach ucha środkowego wyraża się obwodowym porażeniem nerwu odwodzącego, uszkodzeniem nerwu trójdzielnego po tej samej stronie z bólami, obniżeniem czucia i niekiedy jednoimiennym niedowładem nerwu twarzowego. Uszkodzenia jąder nerwu odwodzącego są najczęściej związane z zaburzeniami ruchów gałki ocznej po stronie porażonej, ponieważ jądro nerwu odwodzącego znajduje się po tej samej stronie, po której są położone ośrodki ruchów gałki ocznej. Bliskość jądra nerwu twarzowego sprawia, że najczęściej spotykamy skojarzone porażenie nerwu odwodzącego i twarzowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>