Praca przy tasmie

Tak samo jak praca na zmiany wyraźne zaburzenia wywołują zajęcia monotonne. W pracy akordowej i na taśmie wymagane są takie zdolności, jak: wytrwałość, cierpliwość i przystosowanie. Cała organizacja pracy wymaga wysokiego stopnia zręczności i dokładności, by przez wiele godzin wykonywać tę samą czynność, z taką samą precyzją, pod dużym naciskiem czasu. Ta monotonność powiązana zawsze z koncentracją obciąża mocno psychikę. Hałas, krótkie przerwy, jednostronne przeciążenie i równoczesne nieobciążenie, prowadzą do „nerwowego” wysiłku, który przejawia się w takich dolegliwościach jak znużenie, senność, rozdrażnienie, brak koncentracji i niechęć. Psychiczne obciążenia w układzie partnerskim, w rodzinie lub w miejscu pracy działają najsilniej na ogólny stan zdrowia. Przy tym sytuacja społeczna, osobiste doświadczenia z dzieciństwa i młodości, specjalny stosunek do jakiegoś narządu i dotychczasowe doświadczenia z chorobą i zdrowiem decydują o tym, czy i jak wyrażą się odczucia somatycznych dolegliwości. Tak jak „niespożyty lęk” może doprowadzić do zaburzeń czynnościowych w zakresie trawienia, wieloletnia emocjonalna sytuacja konfliktowa może się objawić w postaci: duszności sercowej: „lęk ściska mi serce”, duszności: „strach zapiera mi dech”, zmian w przemianie materii: „pocić się ze strachu”, zmian skóry i włosów: „zblednąć ze strachu, ze strachu włosy stają dęba”. Każdy człowiek może inaczej reagować na psychosocjalną sytuację konfliktową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>