Powody biegunki

Powodem biegunek może być zakażenie pasożytnicze po ustaleniu rodzaju zakażenia prowadzi się leczenie wybranym lekiem przeciwpasożytniczym. Czynnik immunologiczny, który odgrywa rolę w patogenezie np. wrzodziejącego zapalania jelita grubego, jest rzadszą przyczyną biegunki u osób w wieku podeszłym. Stwierdzenie tego schorzenia wymaga zastosowania leczenia salazopiryną (w dobowej dawce 4 g, w czasie remisji — 2 g) ewentualnie łącznie z metroinidazolem (750 mg pro die). W ciężkich postaciach choroby stosuje się predmizon w dawce 45—60 mg/24 h lub azotioprynę (Iniuran) — 50—100 mg/24 h. Biegunka, jako wyraz reakcji alergicznej jelita ma alergeny pokarmowe, występuje rzadko u chorych w wieku podeszłym. Leczenie przyczynowe polega na wyeliminowaniu z diety przypuszczalnego lub pewnego czynnika uczulającego oraz na prowadzeniu typowego postępowania przeciwalergicznego. Preparaty potasu, rezerpina, leki moczopędne i nasercowe, pirostaglandyny, środki przeczyszczające, mogą prowadzić do powstania biegunek. Leczenie polega na odstawieniu leku wywołującego biegunki oraz postępowaniu objawowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>