Polekowe powiklania psychatryczne

Każdy lek, jako środek dla organizmu nieobojętny, oprócz działania terapeutycznego może wywołać różnego rodzaju powikłania, w tym i powikłania natury psychiatrycznej. W gerointopsychiatrii obserwuje się ten typ powikłań na ogół częściej niż w psychiatrii ogólnej. Ośrodkowy układ (nerwowy u osób w wieku podeszłym jest bardziej wrażliwy ma działanie leków, ponadto może ulegać zakłóceniu jego prawidłowe funkcjonowanie, jeśli lek — w wyniku działania niepożądanego — powoduje zmniejszenie przepływu krwi lub zamian w jej składzie. Dlatego przy każdej dłużej trwającej kuracji można i należy przewidywać powikłania matury psychiatrycznej. Obserwuje się je przy stosowaniu leków neuroleptycznych, które podawane dłużej, a zwłaszcza w większych dawkach, mogą doprowadzić do trudności skupienia uwagi, obniżenia napędu psychoruchowego, upośledzenia pojmowania, obniżania nastroju. W sumie neuroleptyki mogą prowokować wystąpienie stanów neurastenicznych lub depresyjnych, mogą nasilać objawy otępiennego zespołu psychoorganicznego, mogą przyspieszać jego rozwój. Nie musi to być wynikiem bezpośredniego działania na ośrodkowy układ nerwowy, może być następstwem powikłań w układzie krążenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>