Pogorszenie wzroku

Powolne pogarszanie się wzroku i zwężenie pola widzenia występuje w dziedzicznym zwyrodnieniu barwnjkowym siatkówki, związanym ze ślepotą zmierzchową. Na dnie oka stwierdza się ogniska odkładającego się barwnika, kształtem przypominające komórki kostne, zwężone naczynia siatkówki, woskową bladość tarczy nerwu wzrokowego (zanik). Charakterystyczne poza tym są: wspomniane koncentryczne zwężenie pola widzenia oraz silne osłabienie lub brak adaptacji do ciemności. Typowa skargą pacjentów z tego typu zaburzeniami jest niemożność czytania przy zachowanym widzeniu obwodowym. Ponadto charakterystyczne jest upośledzenie ostrości wzroku ze zniekształceniem obrazu lub mroczkiem środkowym, przy zachowanym polu widzenia. Rozpoznanie można postawić na podstawie badania oftalmoskopowego. Do częstych przyczyn należą: starcze lub krótkowzroczne zwyrodnienie plamki żółtej, często związane z krwotokami , środkowe surowicze zapalenie siatkówki i ‚naczyniówki, otwór w plamce żółtej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>