podraznienie ukladu pokarmowego

Doświadczenia potwierdziły, iż raczej wzrost ilości CO2 w krwi niż obniżenie zawartości tlenu podrażnia ośrodek oddechowy. Jeżeli umieścimy człowieka w szczelnej komorze i będzie on oddychał stałe tym samym powietrzem, to ilość tlenu będzie się stopniowo zmniejszać. Jeśli umieścimy w komorze chemiczny pochłaniacz absorbujący stale powstający dwutlenek węgla, tak iż nie wzrasta jego stężenie w płucach i krwi, oddech człowieka zostanie przyspieszony jedynie w małym stopniu, nawet gdy przedłużymy doświadczenie do momentu znacznego obniżenia się zawartości tlenu. Jeżeli natomiast wyłączymy z doświadczenia pochłaniacz CO2 i pozwolimy na gromadzenie się tego gazu w powietrzu i krwi, następuje znaczne przyspieszenie oddychania, aż do objawów dławienia się i duszenia włącznie...

czytaj dalej

Praca w rodzinie

Praca domowa jest zawsze uciążliwa, gdyż różne czynności powtarza się w stałym, monotonnym cyklu. Są to zajęcia wykonywane na ogół w izolacji, przy braku kontaktów społecznych i uznania. Osiągnięcia tej pracy bywają zauważane dopiero wtedy, gdy codziennych zadań się już nie wykonuje. Do tego dochodzi narzucony czas pracy, gdyż rytm prac domowych dyktowany jest życiem poza domem. Ta zależność i monotonność, brak uznania społecznego powoduje występowanie, u kobiet szczególnie często, zaburzeń w samopoczuciu i innych chorób psychosomatycznych. Do tego dochodzi jeszcze tak zwana praca nad dobrymi stosunkami...

czytaj dalej

Wstrzas mozgu

W momencie nieszczęśliwego wypadku dochodzi do utraty przytomności. Stan ten może trwać kilka sekund lub minut. Potem utrzymuje się zwykle przez pewien czas przytępienie świadomości. Fazie tej często towarzyszą wymioty, bóle i/lub zawroty głowy. Moment poprzedzający bezpośrednio wypadek objęty jest zwykle luką pamięciową, trwającą niekiedy zaledwie ułamki sekund. Jeśli utrata przytomności trwa dłużej niż piętnaście minut lub gdy następujące potem przyćmienie świadomości wydłuża się ponad godzinę, nasuwa się poważne podejrzenie, że uszkodzenie przekracza ramy prostego wstrząsu mózgu. Gwałtowne działanie dotyczące głowy. Do wstrząsu mózgu dochodzi najczęściej w ten sposób, że szybki ruch głowy zostaje nagle zahamowany, na przykład przy upadku lub w wypadku drogowym...

czytaj dalej

Schizofrenia

Chorzy na schizofrenię traktują swoją chorobę jako stan nie odbiegający od normy. Niemniej jednak cierpią i mają okresy, w których dostrzegają jak bardzo są „inni”. W okresie zaostrzenia choroby całkowicie zatracają łączność ze światem zewnętrznym i nie poddają się zewnętrznym wpływom. Ostre rzuty choroby mogą przeplatać się z okresami względnej normalności lub też ulegać utrwaleniu. W łagodnych postaciach schizofrenii obserwuje się nieco dziwne zachowanie się chorych oraz objawy wskazujące na nie dostosowany do sytuacji charakter ich życia uczuciowego. Śmiech, płacz i chichot mogą następować po sobie pozornie bez związku. Zachowanie chorych zmienia się znienacka, nie wiążąc się z otaczającą rzeczywistością...

czytaj dalej

Zaburzenia cyklu

Przez zaburzenia cyklu rozumie się wszystkie odchylenia od fizjologicznego, przeciętnie 4tygodniowego cyklu płciowego, z prawidłowo nasilonym, trwającym 3—6 dni krwawieniem. Odchylenia od normy dotyczą długości okresu między krwawieniami, nasilenia i czasu trwania krwawienia. Zaburzenia cyklu mogą występować pod wpływem różnych czynników endoi egzogennych. Jeśli chodzi o niedomogę jajników obserwowaną na początku i pod koniec okresu dojrzałości płciowej, to można w niej wyróżnić następujące stopnie: 1) przedwczesna inwolucja ciałka żółtego, 2) wypadnięcie owulacji z przetrwaniem pęcherzyka lub bez niego (rozrodcza niewydolność jajnika, 3) niepełne dojrzewanie pęcherzyka, 4) brak czynności aparatu pęcherzykowego (niewydolność jajnika autonomiczna)...

czytaj dalej

trzustka

Trzustka ma kształt nieregularny, rozlany i leży pomiędzy żołądkiem a dwunastnicą. Wydziela ona sok trzustkowy zawierający enzymy hydrolizujące białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe i węglowodany, sok trzustkowy dostaje się do dwunastnicy przewodem trzustkowym. Ponadto w trzustce znajdują się grupy szczególnych komórek, zwane wysepkami Langerhansa, które wydzielają do krwi ważne hormony insulinę i glukagon. Oba hormony wydzielane są przez różne typy komórek. U człowieka i wielu kręgowców komórki obu typów występują w jednym gruczole u pewnych gatunków ryb dwa typy komórek występują w zupełnie oddzielnych gruczołach. Sok trzustkowy jest przezroczystym wodnistym płynem o odczynie zasadowym (pH 8,5)...

czytaj dalej

Uplawy

Upławami nazywamy każdą niekrwistą wydzielinę z narządów rodnych. Mogą mieć charakter zapalny i niezapalny. Upławy niezapalne spowodowane są wzmożonym wydzielaniem gruczołów dróg rodnych lub wzmożonym przesączaniem przez błonę śluzową pochwy. Zwiększone wydzielanie i przesączanie są następstwem nasilenia przepływu krwi. Poza tym znane są wpływy zależne od czynności jajnika i układu autonomicznego. Pobudzenie seksualne powoduje znaczne zwiększenie ilości wydzieliny w pochwie. Upławy zapalne są następstwem zakażeń bakteryjnych, mogą być także wywołane przez pierwotniaki lub drożdżaki. W grę wchodzą także wirusy. W zależności od pochodzenia rozróżnia się upławy sromowe, pochwowe, szyjkowe, maciczne lub jajowodowe...

czytaj dalej

Pierwotna niedoczynnosc tarczycy

Dla pierwotnej niedoczynności tarczycy typowym objawem jest nagromadzenie się w prawie wszystkich tkankach półpłynnej masy hydrofilnych mukopolisacharydów. Nadają one skórze ciastowatą konsystencję obrzęku śluzowatego. Wywoływane przez nie zmiany są przyczyną m.in. powiększenia i upośledzenia kurczliwości serca. Badania radiologiczne wykazują zawsze powiększenie i małą amplitudę skurczów serca. W ekg stwierdza się niski woltaż załamków. Gromadzenie się mukopolisacharydów w tkankach jest także przyczyną objawów miopatii, jak powiększenie języka z niewyraźną artykulacją, wydłużenia czasu trwania odruchów ścięgnowych, rozlanych dolegliwości brzusznych. Upośledzenie czucia i parestezje są również wyrazem nagromadzenia się w tkankach mukopolisacharydów...

czytaj dalej

Staniki dla karmiacych matek

Nie wolno nosić staników ani bielizny z tworzyw sztucznych. W żadnym wypadku nie można nakładać kawałków folii na brodawkę, jak to czynią niektóre kobiety, by zapobiec przeciekaniu mleka. Pewną ulgę przynosi nasmarowanie brodawek po kąpieli powietrznej kremem lanolinowym. Przed przystąpieniem do karmienia należy zastanowić się, która brodawka mniej boli i przystawić dziecko do tej właśnie piersi. Wtedy z bardziej bolesnego sutka pokarm zacznie sam wypływać i trochę zmniejszy się napięcie. Dziecko w tym czasie zaspokoi pierwsze uczucie głodu i będzie już mniej energicznie ssało drugą pierś. Czasem zachodzi potrzeba karmienia przez specjalny ochraniacz. Nie w każdym jednak przypadku przynosi to ulgę...

czytaj dalej

regulacja wydzielania enzymow

Gruczoły ślinowe podlegają całkowicie układowi nerwowemu. Zapach lub smak pożywienia podrażnia w nosie czy jamie ustnej komórki nerwowe, które wysyłają impulsy do ośrodka ślinowego, a ten z kolei przesyła bodźce do gruczołów ślinowych, aby zaczęły produkować ślinę. Wystarczy zwykła obecność w ustach pozbawionego smaku i zapachu kamyczka, by nastąpiło wydzielanie śliny, ponieważ zostają wówczas podrażnione inne komórki, które w podobny sposób powodują wydzielanie śliny. Wydzielanie śliny może być także wywołane przez impulsy z wyższych ośrodków mózgowych powstałe po prostu na skutek patrzenia na pokarm lub myślenia o jedzeniu. Gruczoły ślinowe są zatem wrażliwe na bodźce chemiczne, mechaniczne i psychiczne...

czytaj dalej

ewolucja pluc

Najwcześniejsze zaczątki płuc wykryto u pewnych ryb kopalnych, u których wykształciły się one w postaci wyrostka w przedniej części przewodu pokarmowego. U tych ryb, z których ostatecznie powstały kręgowce lądowe, z wyrostka tego rozwinęły się płuca, u innych zaś przekształcił się on w pęcherz pławny ułatwiający pływanie, jakkolwiek może on służyć również jako narząd oddechowy. Pęcherz pławny jest zwykle pojedynczy, niemniej zdarzają się pęcherze parzyste o rozmaitych kształtach i rozmiarach. U niektórych ryb pęcherz pławny stracił połączenie z przewodem pokarmowym. W przedniej części pęcherza znajduje się grupa komórek mających, nie spotykaną w ogóle u innych zwierząt, zdolność do wydzielania tlenu z krwi do tegoż pęcherza...

czytaj dalej

nerka i jej przewody

Nerki są parzystymi, fasolowatego kształtu narządami około l O cm długości. Leżą po obu stronach środkowej grzbietowej linii w jamie brzusznej, tuż poniżej poziomu żołądka. Na przyśrodkowej wklęsłej stronie nerki znajduje się jajowata komora zwana miedniczką. Mocz wydalany z nerki ścieka bezustannie do miedniczki, a stąd przechodzi do moczowodu, który perystaltycznymi skurczami mięśni przesuwa go do pęcherza moczowego, pustego umięśnionego narządu umieszprzenikają do wnętrza torebki Bowmana, tworząc przesącz kłębkowy. Komórki krwi i białka osocza są zatrzymywane w krwi. Przez nerkę przechodzi około 1200 cm3 krwi w ciągu l min., czyli 1/4 całej krwi pompowanej przez serce...

czytaj dalej