Problemy z watroba

Procesowi starzenia towarzyszy zmniejszenie masy wątroby, upośledzenie jej ukrwienia oraz zwolnienie wytwarzania albumin. Wzrastający z wiekiem wskaźnik litogeniczności żółci prowadzi do większej częstości kamicy żółciowej u osób w wieku podeszłym. Wchłanianie poszczególnych składników pokarmowych w jelicie również ulega zmianie w miarę starzenia, chociaż badania wskazują na stosunkowo niewielkie zaburzenia w tym zakresie. Przeważa pogląd, że wraz z wiekiem nie zmienia się wchłanianie D-ksylozy, białek oraz witamin: A, .B«,, .B 12 i C, podczas gdy absorpcja kwasu foliowego ulega zmniejszeniu. Wykazano też zależne od wieku zmniejszenie wchłaniania aminokwasów aromatycznych. Natomiast nie obserwowano większych zaburzeń we wchłanianiu leków...

czytaj dalej

Zespol depresyjny

Zespół depresyjny należy do najczęściej spotykanych zespołów czynnościowych w wieku podeszłym. Jego obraz kliniczny może w pełni odpowiadać takim stanom fizjologicznym, jak smutek, przygnębienie lub rozpacz, wywołane trudnościami i kłopotami dnia codziennego lub wyjątkowymi nieszczęściami. Ponieważ te stany fizjologiczne powinny być także brane pod uwagę w różnicowaniu, zasługują one na miano zespołów depresyjnych rzekomych. Objawami klinicznymi zespołu depresyjnego jest utrzymujące się przygnębienie, poczucie bezsensu „wszystkiego — nawet własnego życia — poczucie beznadziejności (chory nie jest w stanie uwierzyć w zapewnienia, że wyzdrowieje). Dochodzi do spowolnienia wszystkich funkcji psychicznych, także i do spowolnienia ruchowego...

czytaj dalej

przemiana materii

Pokarmem można nazwać każdą substancję, która po pobraniu przez organizm może być wykorzystana jako źródło energii, jako materiał do budowy i odbudowy tkanek oraz do regulacji procesów zachodzących w organizmie. Ta ogólna definicja pokarmu obejmuje węglowodany, białka, tłuszcze, wodę, sole mineralne i witaminy. Trzy pierwsze składniki są źródłem energii, dalsze trzy, jakkolwiek nie są nosicielami energii, są również niezbędne do życia. Strawiony i wchłonięty pokarm bierze udział w rozmaitych reakcjach, które wraz ze wszystkimi procesami chemicznymi organizmu są określane wspólną nazwą metabolizmu. Metabolizm jest jedną z najbardziej charakterystycznych właściwości żywej materii...

czytaj dalej

jelito grube i odbyt

Materiał pozostały po strawieniu i wchłonięciu w jelicie cienkim przechodzi do okrężnicy, czyli jelita grubego stanowiącego obszerną rurę w kształcie litery U 2e ścianami grubszymi w porównaniu do ścian jelita cienkiego. Jelito cienkie wchodzi do okrężnicy z boku w okolicy dużego, ślepego worka (caecum) zwanego jelitem ślepym, na którego końcu znajduje się uwypuklenie wielkości małego palca, znane pod nazwą wyrostka robaczkowego. Zarówno jelito ślepe, jak i wyrostek robaczkowy były większe i brały udział w trawieniu pokarmów, zwłaszcza roślinnych, u naszych odległych przodków. Roślinożerce, jak króliki i świnki morskie, mają duże i funkcjonujące jelito ślepe...

czytaj dalej

aminokwasy

Aminokwasy są wchłaniane wskutek transportu do naczyń włosowatych, przenoszone do wątroby na krótki okres magazynowania, a potem do innych części ciała. Produkty całkowitej lub częściowej hydrolizy tłuszczów dostają się do organizmu inną drogą i w wyniku innych procesów. (Sole żółciowe odgrywają rolę w zwiększaniu absorpcji kwasów tłuszczowych, monoacy-logliceroli, diacylogliceroli i innych rozpuszczalnych w tłuszczach substancji, jak np. rozpuszczalnych w tłuszczach witamin. Tłuszcze nie mogą być całkowicie zhydrolizowane do głicerolu i kwasów tłuszczowych, aby ulec wchłonięciu. Kwasy tłuszczowe o krótkich łańcuchach są wchłaniane do naczyń włosowatych, podczas gdy kwasy tłuszczowe o dłuższych łańcuchach są pobierane przez kapilary limfatyczne...

czytaj dalej

ilosc wydychanego powietrza

Człowiek w okresie spoczynku wdycha i wydycha jednorazowo około 500 cm powietrza. Po wydechu tych 500 cm może on jednak wypchnąć jeszcze 1,5 dm’ powietrza, jeżeli silnie zmniejszy objętość jamy ciała mimo to pozostaje jeszcze w płucach około l dm’ powietrza, którego już nie mogą one wypchnąć. Dlatego też w czasie normalnego oddychania pozostaje w płucach około 2,5 dm rezerwy powietrza, które miesza się z 500 cm pobieranego przy każdym wdechu powietrza. Przy głębokim wdechu można pobrać około 3 dm więcej powietrza niż normalnie, a przez ćwiczenie można podnieść ilość wdychanego powietrza z 500 cm do 5 dm . Ale nawet przy wytężonej pracy mięśni rzadko następuje taki dziesięciokrotny wzrost objętości pobieranego powietrza zastępuje się go zazwyczaj zwiększeniem szybkości wdychania...

czytaj dalej

okreznica

Podobnie jak w jelicie cienkim, obserwujemy w okrężnicy ruchy ścian – perystaltyczny i wahadłowy, chociaż oba są wyraźnie wolniejsze i bardziej leniwe niż w jelicie cienkim. Okresowo następuje bardziej energiczny ruch perystaltyczny przepychający zawartość w kierunku odbytu. Ruch ten występuje zwłaszcza po jedzeniu, ponieważ wypełniony żołądek podrażnia urządzenie, które odruchowo pobudza okrężnicę do opróżnienia. Mechanizm ten, zwany odruchem żołądkowym, wpływa na wydalanie kału, zazwyczaj niedługo po jedzeniu. Oddawanie kału jest czynnością po części zależną od naszej woli, a częściowo niezależną...

czytaj dalej

Stres

Sam stres nie jest chorobą, lecz może ją wywołać. Wskazuje on, że organizm został zaalarmowany i nastawia się na wzmożoną sprawność. Takimi bodźcami mogą być ciepło, zimno lub hałas, zranienie, zakażenie lub narkoza. Stresem „pozytywnym” jest przykładowo napięcie przed nowymi zadaniami, przed uroczystościami, wyróżnieniami, sukcesami lub zmaganiami sportowymi. By móc przeżyć stres pozytywnie, musi być jednak utrzymana wymiana między wzmożoną gotowością do działania i odprężeniem...

czytaj dalej

Oprawy

Oprawa okularów powinna być dostosowana do kształtu głowy i nie zawężać pola widzenia, co jest typowe dla modnych obecnie okularów bardzo wąskich. Oprawy metalowe są trwalsze niż wykonane z tworzyw sztucznych. Zdarzają się jednak uczulenia na metale i wtedy z konieczności musi być stosowana oprawa z tworzywa sztucznego. Dla dalekowidzów wskazane jest dobranie wraz ze wzrostem liczby dioptrii samych szkieł, opraw delikatniejszych, dzięki czemu okulary nie są tak ciężkie i wzrasta komfort ich używania. Krótkowzroczni winni ze wzrostem liczby dioptrii wybierać oprawy grubsze, ponieważ w takich oprawach grube szkła są mniej zauważalne. W tych przypadkach korzystniejsze są też szkła mniejsze, gdyż dzięki nim udaje się uniknąć nieostrości obrazu na obrzeżach pola widzenia...

czytaj dalej

Serce i krazenie

Pompuje i pompuje, i pompuje… serce bije niezmordowanie, od urodzenia aż do śmierci, sto tysięcy razy na dzień, dwa i pół miliarda razy w okresie życia trwającego siedemdziesiąt lat. Kiedy człowiek pracuje, kiedy śpi, jego serce dostosowuje się automatycznie do zróżnicowanych obciążeń, zaopatrując cały organizm w krew. Jest ona przez serce wtłaczana do tętnic — albo do płuc, albo do innych części organizmu. Tętnice stopniowo rozgałęziają się, stają się coraz węższe, przekształcają się w tętniczki, nadal się rozgałęziają aż do bardzo małych naczyń krwionośnych, określanych jako naczynia włosowate lub włośniczki. Przez te włośniczki tkanki są zaopatrywane w tlen i substancje odżywcze. Po drodze, przez naczynia włosowate, krew przejmuje odpady przemiany materii...

czytaj dalej

Przewlekle zapalenie zoladka

Wymienione postacie przewlekłego zapalenia żołądka stanowią etapy rozwoju tej samej choroby, której końcowym etapem jest zanik błony śluzowej. Częstość każdej z postaci przewlekłego zapalenia żołądka zwiększa się wraz z wiekiem, wskutek czego jest ono jedną z najczęstszych chorób wieku podeszłego. Na leczenie przewlekłego zapalenia żołądka składa się: 1) postępowanie dietetyczne, 2) leczenie objawowe, stosowane głównie w okresach zaostrzeń dolegliwości, 3) leczenie substytucyjne, 4) oddziaływanie ma czynniki patogenetyczne. Leczenie dietetyczne. Zaleca się dietę łatwo strawną, bez nadmiaru przypraw, bogatą w witaminy i pierwiastki śladowe. Chorzy źle znoszą potrawy błonnikowe oraz owoce drobno pestkowe. Posiłki nie mogą :być nadmiernie gorące lub zimne...

czytaj dalej

magazynowanie tlenu

Ponieważ tylko małe ilości tlenu mogą być magazynowane (w oksyhemoglobinie krwi lub oksymioglobinie mięśni), utrzymanie stałej przemiany materii jest uzależnione od nieprzerwanej dostawy tlenu do każdej komórki. Większość komórek, jeżeli je pozbawić tlenu nawet na krótki czas, ginie specjalnie czułe na brak tlenu są komórki mózgu ssaków, które przy jego braku ulegają uszkodzeniu już po kilku minutach. Podczas innych reakcji związanych z oddychaniem komórkowym usuwany jest z cząsteczek substratu dwutlenek węgla. Proces dekarboksylacji polegający na odszczepianiu CO2 z większych cząsteczek, może przebiegać niezależnie od pobierania tlenu. Na przykład drożdże mogą przerabiać cukier na alkohol i CO2 bez dostępu tlenu...

czytaj dalej