Ostre stany zapalne gornych drog oddechowych

Leczenie ostrych stanów (zapalnych górnych dróg oddechowych, banalne w wieku 20—50 lat, u ludzi w wieku podeszłym zasługuje na szczególną uwagę. Podobnie jak w innych grupach wieku również i u ludzi w wieku podeszłym najczęstszą przyczyną ostrego stanu zapalnego jest zakażenie wirusowe. Powszechnie wiadomo, że antybiotyki, nawet o najszerszym zakresie działania (np. tetracykliny), i inne chemioterapeutyki przeciwbakteryjne nie działają przeciw wirusowo, dlatego stosowanie ich w zakażeniach wirusowych jest tnie uzasadnione. Zdumienie więc budzić musi fakt bardzo częstego zalecania w tych stanach doksycykliny , czy też klotrimazolu (Biseptol). Co prawda u ludzi w wieku podeszłym stosunkowo częściej dochodzi do powikłania ostrych zakażeń wirusowych nadkażeniami bakteryjnymi, jednak wcześniejsze („zapobiegawcze”) stosowanie wymienionych chemioterapeutyków nie znajduje uzasadnienia. Nie oznacza to oczywiście, że (zakażenia górnych dróg oddechowych u osób w wieku podeszłym w ogóle nie wymagają leczenia. Należy pamiętać, że u osób tych — zwłaszcza w przypadku współistniejących chorób serca — banalne zakażenia mogą prowadzić do zaburzeń rytmu serca, a w pewnych okolicznościach nawet do obrzęku płuc.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>