nerka i jej przewody

Nerki są parzystymi, fasolowatego kształtu narządami około l O cm długości. Leżą po obu stronach środkowej grzbietowej linii w jamie brzusznej, tuż poniżej poziomu żołądka. Na przyśrodkowej wklęsłej stronie nerki znajduje się jajowata komora zwana miedniczką. Mocz wydalany z nerki ścieka bezustannie do miedniczki, a stąd przechodzi do moczowodu, który perystaltycznymi skurczami mięśni przesuwa go do pęcherza moczowego, pustego umięśnionego narządu umieszprzenikają do wnętrza torebki Bowmana, tworząc przesącz kłębkowy. Komórki krwi i białka osocza są zatrzymywane w krwi. Przez nerkę przechodzi około 1200 cm3 krwi w ciągu l min., czyli 1/4 całej krwi pompowanej przez serce. Osocze po przejściu przez kłębek traci około 20% swej objętości do przesączu kiębkowego, reszta zaś’ przechodzi z kłębka do tętniczki odprowadzającej. Mechanizm, na którym oparty jest ten proces, jest czysto fizycznym zjawiskiem filtracji pod ciśnieniem i jest uwarunkowany faktem, iż tętniczka wchodząca do kłębka (tętniczka doprowadzająca) jest większa od tętniczki wychodzącej (tętniczka odprowadzająca). Ciśnienie wyciskające płyn z kłębka do torebki Bowmana jest ciśnieniem krwi w kapilarach kłębka wynoszącym 90 hPa (70 mm Hg). Ciśnienie działające na płyn w kierunku odwrotnym, jest sumą ciśnienia hydrostatycznego w torebce Bowmana 18 hPa (14 mm Hg) i koloidalnego ciśnienia osmotycznego osocza w kapilarach kłębka, około 42 hPa (32 mm Hg).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>