kwasy zolciowe

Organizm prowadzi oszczędną gospodarkę kwasami żółciowymi w końcowych częściach jelita następuje ich wchłanianie i odprowadzanie z powrotem do wątroby. Inny składnik żółci, cholesterol, jest bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie. Przy nadmiernym odpływie wody z woreczka, stężenie cholesterolu w woreczku żółciowym podnosi się, wskutek czego wytrąca się on w postaci drobnych ziarenek, zwanych kamieniami żółciowymi, które zatykają często przewód żółciowy. Kolor żółci zależy od obecności w niej barwników – zielonego, żółtego, czerwonego lub pomarańczowego, różnych u rozmaitych gatunków zwierząt. Barwniki te są produktami degradacji hemoglobiny wydalanymi z wątroby. W jelicie pod wpływem bakterii jelitowych żółć ulega chemicznym reakcjom, zmieniającym jej kolor na ciemnobrązowy, który warunkuje barwę kału. W wypadku zatkania przewodu żółciowego kał ma białawą lub gliniastą barwę. W takich warunkach, jak i w przypadku uszkodzenia wątroby, barwniki żółciowe gromadzą się w krwi i tkankach, powodując żółte zabarwienie skóry zjawisko to znamy pod nazwą żółtaczki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>