homeostaza i wydalanie

Usuwanie produktów przemiany materii z płynów organizmu jest bardzo ważną funkcją nerek, ale nie jest to ich jedyna czynność. Nerki odgrywają również pierwszorzędową rolę w regulowaniu ogólnej objętości krwi, zawartości wody w organizmie, odczynu pH oraz chemicznego składu krwi i płynów tkankowych. Komórki mogą żyć i funkcjonować tylko w bardzo ograniczonych warunkach. Przez wydalanie pewnych substancji i zatrzymywanie innych nerki utrzymują stałe środowisko w krwi i płynach tkankowych wymagane przez komórki dla normalnego funkcjonowania. Organizm charakteryzuje się stałością swego środowiska wewnętrznego, co Walter Connon nazwał homeostazą. Początkowo termin ten odnosił się do możliwości regulowania przez organizm objętości krwi i płynów tkankowych oraz stężeń substancji w nich rozpuszczalnych. Stopniowo jednak znaczenie terminu zostało rozszerzone i obejmuje obecnie całokształt procesów regulacyjnych umożliwiających utrzymanie w stanie niezmiennym lub dopuszczających jedynie minimalne wahania, wszystkich funkcji organizmu. Określenie defekacja, wydalanie i wydzielanie są czasami ze sobą mieszane. Defekacja odnosi się do usuwania zbędnych produktów przemiany materii i niestrawionego pokarmu, łącznie nazywanych kałem. Niestrawiony pokarm nigdy nie wchodzi do żadnej komórki, dlatego nie może brać udziału w metabolizmie, a tym samym nie jest odpadowym produktem przemiany materii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>