gruczoly slinowe

Gruczoły te ułatwiają przechodzenie pokarmu przez gardziel i zapoczątkowują trawienie funkcje te spełniają za pomocą dwóch rodzajów śliny wydzielanej przez trzy pary gruczołów. Pierwszy typ wydzieliny ma charakter wodnisty i służy do zwilżania i rozpuszczania suchego pokarmu pozostałe typy zawierają śluzowaty mukoproteid umożliwiający cząstkom pokarmu zlepianie się w kęs oraz zwilżający ten kęs i smarujący nabłonek przełyku w celu łatwiejszego przełknięcia pokarmu. Ślina zabezpiecza również nabłonek wyścielający jamę ustną przed wyschnięciem, oczyszcza ją i ułatwia mowę przez zwilżanie języka, tak że nie przykleja się on do podniebienia. Trzy pary ślinianek wytwarzają około 1,5 litra śliny dziennie. Ślinianka przyuszna umieszczona jest w policzku tuż przed uchem i wydziela tylko ślinę wodnistą Ściany przewodu pokarmowego są bogato wyposażone w nerwy, koordynujące czynności wszystkich części przewodu pokarmowego, oraz w naczynia krwionośne i limfatyczne, zaopatrujące komórki w tlen i składniki pokarmowe, jak również odprowadzające zbędne produkty przemiany materii i przenoszące wchłonięty pokarm do miejsc jego magazynowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>