doswiadczenie Richardsa

A. N. Richards z uniwersytetu w Pensylwanii wprowadzał bardzo cienką igłę szklaną do torebki Bowmana w nerce żaby, pobierał przesącz i analizował wyniki wykazały, że w przesączu, stężenia mocznika, soli mineralnych, glukozy i innych składników były takie same, jak w osoczu, lecz nie było białek. Komórki torebki Bowmana są bardzo cienkie i nie są zdolne do przetło-czenia składników osocza z kapilar do torebki, toteż pracę tę wykonuje serce. Można wykazać doświadczalnie, że prędkość z jaką płyn przechodzi z kłębka do torebki Bowmana, prędkość filtracji kłebkowej, wzrasta i maleje wraz z ciśnieniem krwi i odpowiednio z ciśnieniem filtracyjnym. Normalna prędkość filtracji kłebkowej wynosi około 125 cm/min., co daje około 180 l dziennie jest to 4,5 rażą tyle, ile jest płynu w całym ciele! Ilość przesączu jest regulowana również przez skurcze i rozkurczę mięśni ścian letniczek dochodzących i wychodzących z kłębka. Ilość przesączu wzrasta na skutek skurczu letniczek odprowadzających i rozszerzania się letniczek doprowadzających. Podwyższenie ciśnienia krwi w tęlnkach prowadzi do równoczesnego wzrostu ciśnienia kłębkowego, kłebkowej prędkości filtracyjnej i wydzielania moczu. Wzmożony ubytek płynu z ciała zmniejsza z kolei objętość krwi i jej ciśnienie. Spadek ciśnienia w tęlnicach prowadzi z kolei do zmniejszenia wydalania moczu. Zmniejszona utrata płynu z krwi podnosi objętość i ciśnienie krwi. Nerka jest zatem mechanizmem regulującym automatycznie ciśnienie krwi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>