bialka i tluszcze

Białka zawarte w sokach trawiennych stanowią znaczną część wszystkich hydrolizowanych w przewodzie pokarmowym białek i są źródłem części aminokwasów wchłanianych w jelicie. Białka wydzielane dziennie przez trzustkę stanowią około 1/4 jej białek. Obliczono, że człowiek wydziela ze swoimi sokami trawiennymi około 100 g białek dziennie. Białka te są następnie hydrolizowane, a ich aminokwasy ponownie absorbowane. Ilość ta jest porównywalna do dziennej diety białkowej ludzi. Tłuszcze są rozkładane przez esterazy, które rozrywają wiązania między glicerolem a kwasami tłuszczowymi. Najważniejszą esterazą u ssaków jest lipaza triacylo-glicerolowa, wydzielana przez trzustkę. Lipaza triacylo-glicerolowa, podobnie jak inne enzymy, jest rozpuszczalna w wodzie, ale jej substraty nie są w wodzie rozpuszczalne. Lipaza triacyloglicerolowa atakuje tylko cząsteczki tłuszczu znajdujące się na powierzchni kropli. Kwasy żółciowe są aktywne powierzchniowo: obniżają one napięcie powierzchniowe tłuszczów i rozbijają wielkie krople na małe kropelki, dzięki czemu lipaza triacyloglicerolowa może działać na większej powierzchni i szybciej rozkładać tłuszcze. Warunki, jakie panują w jelicie, nie są optymalne dla całkowitej hydrolizy tłuszczów na glicerol i kwasy tłuszczowe. Produkty hydrolizy zawierają przeto glicerol i wolne kwasy tłuszczowe, a ponadto monoacyloglicerole, diacyloglicerole oraz trochę triacylogliceroli – nie strawionych tłu-,szczów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>