aminokwasy

Aminokwasy są wchłaniane wskutek transportu do naczyń włosowatych, przenoszone do wątroby na krótki okres magazynowania, a potem do innych części ciała. Produkty całkowitej lub częściowej hydrolizy tłuszczów dostają się do organizmu inną drogą i w wyniku innych procesów. (Sole żółciowe odgrywają rolę w zwiększaniu absorpcji kwasów tłuszczowych, monoacy-logliceroli, diacylogliceroli i innych rozpuszczalnych w tłuszczach substancji, jak np. rozpuszczalnych w tłuszczach witamin. Tłuszcze nie mogą być całkowicie zhydrolizowane do głicerolu i kwasów tłuszczowych, aby ulec wchłonięciu. Kwasy tłuszczowe o krótkich łańcuchach są wchłaniane do naczyń włosowatych, podczas gdy kwasy tłuszczowe o dłuższych łańcuchach są pobierane przez kapilary limfatyczne. Z chwilą gdy produkty hydrolizy tłuszczów przejdą przez komórki nabłonka śluzówki, są resyntezowane w cząsteczki tłuszczu. Następnie łączą się w małe agregaty — kropelki tłuszczu — pokryte warstwą białka i przechodzą do naczyń limfatycznych. W czasie absorpcji pokarmu bogatego w tłuszcze, naczynia limfatyczne jelita mają kolor mleczny dzięki zawartości w nich emulsji tłuszczowej. Resynteza tłuszczów zachodzi w komórkach śluzówki jelita i wymaga powstania kompleksu wolnych kwasów tłuszczowych z acetylo-CoA. Kompleks ten może następnie reagować z monoacyloglicerolami i diacyloglicerolami dając triacyloglicerole. Jelitowe naczynia limfatyczne opróżniają się do dużego przewodu piersiowego, a następnie do żyły obojczykowej. Kropelki tłuszczu pojawiające się we krwi po jedzeniu bogatym w tłuszcze, mogą jej nadawać mlecznomętny wygląd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>