Daily Archives 2015-12-22

Zaburzenia rytmu serca

W 1977 r. Jewitt określił właściwości idealnego leku przeciwarytmicznego. Powinien się on charakteryzować następującymi cechami: dużą skutecznością w leczeniu określonego rodzaju zaburzeń rytmu, możliwością podania doustnie i dożylnie, brakiem objawów niepożądanych, brakiem kumulacji oraz znanym metabolizmem. Dotychczas nie rna leku, który spełniałby wszystkie wymienione kryteria, stąd duża liczba leków o różnym mechanizmie działania i różnym wpływie na potencjał czynnościowy i spoczynkowy. Bardzo różne objawy toksyczne i -niepożądane zmuszają lekarza do dobrej znajomości tej problematyki w celu wybrania optymalnego modelu terapii. Mimo dobrej znajomości cech. leków przeciwarytmicznych wybór właściwego sposobu leczenia w praktyce klinicznej często nastręcza trudności...

czytaj dalej

Zapalenie rogowki

Pryszczykowe lub skrofuliczne zapalenie rogówki, występujące najczęściej u dzieci, jest obecnie schorzeniem rzadkim. Objawia się kurczem powiek, bólem, łzawieniem, światłowstrętem. Obiektywnie stwierdza się mieszane przekrwienie okołorogówkowe, nacieki w obrębie rogówki, pryszczyki oraz wąskie źrenice, jako następstwo zajęcia przez proces chorobowy tęczówki. Jest to rodzaj reakcji tuberkulotoksycznej, występującej najczęściej w gruźliczym zapaleniu węzłów chłonnych. Takie same objawy wywołuje, obecnie również rzadko spotykane, zapalenie miąższowe rogówki na tle kiły wrodzonej, charakteryzujące się obłoczkowatymi, głęboko położonymi zmętnieniami rogówki z zajęciem tęczówki...

czytaj dalej

popularne witaminy

Witaminy o znanej budowie mają nazwy odnoszące się do ich struktury chemicznej np. witamina B, nosi nazwę tiaminy, witamina C-nazwę kwasu askorbinowego itd. Różnice pomiędzy witaminami a takimi substancjami, jak niezbędne egzogeniczne kwasy tłuszczowe czy aminokwasy, nie są wyraźne. Te ostatnie są związkami organicznymi również niezbędnymi do życia, gdyż nie mogą być produkowane przez organizm i muszą być pobierane z pokarmem jednakże są one potrzebne w znacznie większych ilościach, dlatego nazwę witaminy zachowano tylko dla składników niezbędnych organizmowi w bardzo małych ilościach. Człowiek odżywiający się racjonalnie nie musi zażywać witamin, np. w tabletkach, ponieważ odpowiednią ich ilość dostaje się w pokarmie...

czytaj dalej

oddychanie posrednie

W miarę powstawania coraz bardziej złożonych organizmów bezpośrednia wymiana gazów ze środowiskiem staje się dla wszystkich komórek niemożliwa. Dlatego też zachodzi konieczność rozwinięcia wyspecjalizowanych narządów oddychania. Takie narządy oddychania muszą być zbudowane z cienkich ścian (o zróżnicowanej przepuszczalności błon), przez .które z łatwością może zachodzić dyfuzja muszą być utrzymywane stale w stanie wilgotnym, by tlen i CO2 mogły się rozpuszczać w wodzie, i wreszcie muszą być bardzo ukrwione. Do oddychania pośredniego ryby, kraby, raki i wiele innych zwierząt wytworzyły skrzela, natomiast kręgowce wyższe — gady, ptaki i ssaki — wykształciły płuca...

czytaj dalej