Daily Archives 2015-12-19

choroby ukladu oddechowego

Cienkie delikatne błony pęcherzyków płucnych, wystawione na działanie powietrza są obiektem inwazji organizmów chorobotwórczych i ulegają uszkodzeniom wywołanym różnymi czynnikami środowiska. Gruźlica wywołana jest przez prątki gruźlicy. Odpowiedzią obronną tkanki płucnej na obecność prątków jest otorbienie zakażonych okolic płuc tkanką włóknistą. Zmniejsza się tym samym powierzchnia płuc dostępna dla wymiany gazowej i redukuje się ich pojemność życiowa. Zapalenie płuc, wypełnienie pęcherzyków płucnych płynem, może zostać wywołane infekcją pneumokoków lub wirusów, względnie być wynikiem ostrej rozedmy płuc. Powierzchnia dostępna dla wymiany gazowej zmniejsza się w miarę rozprzestrzeniania się infekcji z jednego płata płuc na drugi...

czytaj dalej