Daily Archives 2015-12-18

loty wysokosciowe

W miarę wzrostu wysokości spada ciśnienie atmosferyczne. Procentowa zawartość tlenu w powietrzu, wynosząca 21% pozostaje natomiast taka sama. Ciśnienie cząsteczkowe tlenu maleje więc wraz ze spadkiem ciśnienia atmosferycznego. Na wysokości około 3000 metrów ciśnienie atmosferyczne wynosi około 690 hPa (525 mm Hg), a ciśnienie cząsteczkowe tlenu 145 hPa (110 mm Hg). W tych warunkach hemoglobina w naszej krwi tętniczej jest nasycona tlenem tylko w 90%. Na wysokości 6000 metrów ciśnienie atmosferyczne wynosi 465 hPa (350 mm Hg), ciśnienie cząsteczkowe tlenu 100 hPa (75 mm Hg), a nasycenie krwi tętniczej tlenem wynosi 70%...

czytaj dalej

Zastosowanie fenotyiny

Fenytoina okazała się bardzo skutecznym lekiem w arytmiach ponaparstnicowych. Przeciwdziała utracie jonów potasowych i wewnątrzkomórkowej kumulacji jonów sodowych wywołanej przez glikozydy naparstnicy, co powoduje przywrócenie potencjału spoczynkowego do wartości prawidłowej. Dlatego też arytmie ponaparstnieowe są wskazaniem do stosowania tego leku. Z innych wskazań należy wymienić ekstrasystolie i częstoskurcz komorowy. W napadach częstoskurczu przedsionkowego, migotaniu i trzepotaniu przedsionków skuteczność jej jest nieduża. Fenytoina, ze względu na swoje właściwości istotnie różniące ją od leków chinidynopodobnych, jest cennym lekiem w leczeniu arytmii komorowej u chorych w wieku podeszłym...

czytaj dalej

Szmer nadczyniowy

Nad gruczołem wysłuchuje się szmer naczyniowy. Jeśli chodzi o psychikę, stwierdza się skłonność do dyssymulacji i często chwiejność nastroju. Objawy psychotyczne obserwuje się w wypadkach bardzo znacznego zaawansowania choroby. W ramach wstępnego rozpoznania klinicznego wprowadzono system punktacji objawów występujących w chorobach tarczycy, w którym każdy objaw, w zależności od częstości występowania, oznaczany jest określoną liczbą dodatnich lub ujemnych punktów. Suma wszystkich punktów mieści się w empirycznie ustalonych strefach, odpowiadających hiper, hipo lub eutyreozie. Pełny obraz choroby Basedowa z wolem, tachykardia i wytrzeszczeni oczu występuje tylko w ok. 30% przypadków z hipertyreozą...

czytaj dalej