Monthly Archives Grudzień 2015

utrata tkanki plucnej

Utrata funkcjonalnie czynnej powierzchni tkanki płucnej zmniejsza ilość płucnych naczyń włosowatych, przez które może przechodzić krew oraz zwiększa oporność naczyń płucnych. Zmiany te powodują powstanie nadciśnienia płucnego i niedomogi prawej strony serca. Dłuższe wystawienie komórek płuc na karcinogenne działanie dymu papierosowego, może wywołać raka w wyniku transformacji normalnych komórek w nowotworowe. Komórki nowotworowe mają zaburzony mechanizm podziałów i dlatego nadmiernie się dzielą a następnie rozprzestrzeniają drogą układu limfatycznego do innych części ciała, gdzie rosną i namnażają się nadal. Ten wtórny wzrost nazywamy przerzutami (metastazją)...

czytaj dalej

niski poziom glukozy

Przy niskim poziomie glukozy we krwi dyfuzja jej do komórek mózgowych, gdzie następuje jej utlenianie, jest niedostateczna do zapewnienia im potrzebnej ilości energii. Wynikiem takich warunków są objawy przypominające niedotlenienie, mianowicie zaburzenia pamięci, konwulsje, omdlenia i śmierć. Jeśli więc komórki mózgowe (lub inne) zostaną pozbawione glukozy lub tlenu, nie mogą kontynuować metabolizmu, który dostarcza energii potrzebnej do ich normalnego funkcjonowania. Komórki mięśniowe również mogą przetwarzać glukozę na glikogen i magazynować go stanowi on jednak tylko lokalne źródło energii dla mięśni, a nie może brać udziału w regulacji poziomu glukozy we krwi...

czytaj dalej

Ucho srodkowe

Uszy odbierają nie tylko dźwięki i szmery, pomagają nam także w utrzymywaniu stanu równowagi fizycznej. Na narząd słuchu składa się ucho zewnętrzne, ucho środkowe, ucho wewnętrzne oraz nerw słuchowy z ośrodkowymi drogami nerwowymi. W skład ucha środkowego wchodzi błona bębenkowa, jama bębenkowa, kosteczki słuchowe, kanał łączący jamę bębenkową z jamą nosowo-gardłową, mięśnie oraz upowietrzone przestrzenie zawarte w wyrostku sutkowatym leżącym za uchem. Błona bębenkowa jest delikatną membraną o średnicy centymetrowej. Jej zadaniem jest przetworzenie odbieranych fal dźwiękowych w energię drgań mechanicznych przekazywanych następnie łańcuchowi kosteczek słuchowych — młoteczkowi, kowadełku i strzemiączku. Trąbka Eustachiusza zapewnia wyrównywanie ciśnienia wewnątrz ucha środkowego...

czytaj dalej

Zaburzenia rytmu serca

W 1977 r. Jewitt określił właściwości idealnego leku przeciwarytmicznego. Powinien się on charakteryzować następującymi cechami: dużą skutecznością w leczeniu określonego rodzaju zaburzeń rytmu, możliwością podania doustnie i dożylnie, brakiem objawów niepożądanych, brakiem kumulacji oraz znanym metabolizmem. Dotychczas nie rna leku, który spełniałby wszystkie wymienione kryteria, stąd duża liczba leków o różnym mechanizmie działania i różnym wpływie na potencjał czynnościowy i spoczynkowy. Bardzo różne objawy toksyczne i -niepożądane zmuszają lekarza do dobrej znajomości tej problematyki w celu wybrania optymalnego modelu terapii. Mimo dobrej znajomości cech. leków przeciwarytmicznych wybór właściwego sposobu leczenia w praktyce klinicznej często nastręcza trudności...

czytaj dalej

Zapalenie rogowki

Pryszczykowe lub skrofuliczne zapalenie rogówki, występujące najczęściej u dzieci, jest obecnie schorzeniem rzadkim. Objawia się kurczem powiek, bólem, łzawieniem, światłowstrętem. Obiektywnie stwierdza się mieszane przekrwienie okołorogówkowe, nacieki w obrębie rogówki, pryszczyki oraz wąskie źrenice, jako następstwo zajęcia przez proces chorobowy tęczówki. Jest to rodzaj reakcji tuberkulotoksycznej, występującej najczęściej w gruźliczym zapaleniu węzłów chłonnych. Takie same objawy wywołuje, obecnie również rzadko spotykane, zapalenie miąższowe rogówki na tle kiły wrodzonej, charakteryzujące się obłoczkowatymi, głęboko położonymi zmętnieniami rogówki z zajęciem tęczówki...

czytaj dalej

popularne witaminy

Witaminy o znanej budowie mają nazwy odnoszące się do ich struktury chemicznej np. witamina B, nosi nazwę tiaminy, witamina C-nazwę kwasu askorbinowego itd. Różnice pomiędzy witaminami a takimi substancjami, jak niezbędne egzogeniczne kwasy tłuszczowe czy aminokwasy, nie są wyraźne. Te ostatnie są związkami organicznymi również niezbędnymi do życia, gdyż nie mogą być produkowane przez organizm i muszą być pobierane z pokarmem jednakże są one potrzebne w znacznie większych ilościach, dlatego nazwę witaminy zachowano tylko dla składników niezbędnych organizmowi w bardzo małych ilościach. Człowiek odżywiający się racjonalnie nie musi zażywać witamin, np. w tabletkach, ponieważ odpowiednią ich ilość dostaje się w pokarmie...

czytaj dalej

oddychanie posrednie

W miarę powstawania coraz bardziej złożonych organizmów bezpośrednia wymiana gazów ze środowiskiem staje się dla wszystkich komórek niemożliwa. Dlatego też zachodzi konieczność rozwinięcia wyspecjalizowanych narządów oddychania. Takie narządy oddychania muszą być zbudowane z cienkich ścian (o zróżnicowanej przepuszczalności błon), przez .które z łatwością może zachodzić dyfuzja muszą być utrzymywane stale w stanie wilgotnym, by tlen i CO2 mogły się rozpuszczać w wodzie, i wreszcie muszą być bardzo ukrwione. Do oddychania pośredniego ryby, kraby, raki i wiele innych zwierząt wytworzyły skrzela, natomiast kręgowce wyższe — gady, ptaki i ssaki — wykształciły płuca...

czytaj dalej

Zaburzenia mikcji

Sąsiedztwo anatomiczne sterczą, pęcherzyków nasiennych i szyi pęcherza sprawia, że każdy rodzaj zwiększenia objętości — również pochodzenia zapalnego — powoduje utrudnienie wydalania moczu, z niepełnym opróżnianiem pęcherza. Nigdzie w organizmie jakość i intensywność subiektywnych objawów nie jest tak ściśle związana z układem autonomicznym, jak dolegliwości ze strony narządów płciowych, co staje się przyczyną wielu nerwic seksualnych. Zaburzenia mikcji pochodzenia nerwicowego charakteryzują się tym, że nie przerywają snu, jednakże tak samo bywa w niepowikłanej kamicy pęcherza moczowego...

czytaj dalej

choroby ukladu oddechowego

Cienkie delikatne błony pęcherzyków płucnych, wystawione na działanie powietrza są obiektem inwazji organizmów chorobotwórczych i ulegają uszkodzeniom wywołanym różnymi czynnikami środowiska. Gruźlica wywołana jest przez prątki gruźlicy. Odpowiedzią obronną tkanki płucnej na obecność prątków jest otorbienie zakażonych okolic płuc tkanką włóknistą. Zmniejsza się tym samym powierzchnia płuc dostępna dla wymiany gazowej i redukuje się ich pojemność życiowa. Zapalenie płuc, wypełnienie pęcherzyków płucnych płynem, może zostać wywołane infekcją pneumokoków lub wirusów, względnie być wynikiem ostrej rozedmy płuc. Powierzchnia dostępna dla wymiany gazowej zmniejsza się w miarę rozprzestrzeniania się infekcji z jednego płata płuc na drugi...

czytaj dalej

loty wysokosciowe

W miarę wzrostu wysokości spada ciśnienie atmosferyczne. Procentowa zawartość tlenu w powietrzu, wynosząca 21% pozostaje natomiast taka sama. Ciśnienie cząsteczkowe tlenu maleje więc wraz ze spadkiem ciśnienia atmosferycznego. Na wysokości około 3000 metrów ciśnienie atmosferyczne wynosi około 690 hPa (525 mm Hg), a ciśnienie cząsteczkowe tlenu 145 hPa (110 mm Hg). W tych warunkach hemoglobina w naszej krwi tętniczej jest nasycona tlenem tylko w 90%. Na wysokości 6000 metrów ciśnienie atmosferyczne wynosi 465 hPa (350 mm Hg), ciśnienie cząsteczkowe tlenu 100 hPa (75 mm Hg), a nasycenie krwi tętniczej tlenem wynosi 70%...

czytaj dalej

Zastosowanie fenotyiny

Fenytoina okazała się bardzo skutecznym lekiem w arytmiach ponaparstnicowych. Przeciwdziała utracie jonów potasowych i wewnątrzkomórkowej kumulacji jonów sodowych wywołanej przez glikozydy naparstnicy, co powoduje przywrócenie potencjału spoczynkowego do wartości prawidłowej. Dlatego też arytmie ponaparstnieowe są wskazaniem do stosowania tego leku. Z innych wskazań należy wymienić ekstrasystolie i częstoskurcz komorowy. W napadach częstoskurczu przedsionkowego, migotaniu i trzepotaniu przedsionków skuteczność jej jest nieduża. Fenytoina, ze względu na swoje właściwości istotnie różniące ją od leków chinidynopodobnych, jest cennym lekiem w leczeniu arytmii komorowej u chorych w wieku podeszłym...

czytaj dalej

Szmer nadczyniowy

Nad gruczołem wysłuchuje się szmer naczyniowy. Jeśli chodzi o psychikę, stwierdza się skłonność do dyssymulacji i często chwiejność nastroju. Objawy psychotyczne obserwuje się w wypadkach bardzo znacznego zaawansowania choroby. W ramach wstępnego rozpoznania klinicznego wprowadzono system punktacji objawów występujących w chorobach tarczycy, w którym każdy objaw, w zależności od częstości występowania, oznaczany jest określoną liczbą dodatnich lub ujemnych punktów. Suma wszystkich punktów mieści się w empirycznie ustalonych strefach, odpowiadających hiper, hipo lub eutyreozie. Pełny obraz choroby Basedowa z wolem, tachykardia i wytrzeszczeni oczu występuje tylko w ok. 30% przypadków z hipertyreozą...

czytaj dalej