Daily Archives 2015-11-19

Uklad limfatyczny

Układ chłonny składa się z naczyń chłonnych, węzłów chłonnych i śledziony. Naczynia chłonne stanowią układ drenujący tkanki. Dzięki sieci kapilarnych naczyń limfatycznych zbierana jest z tkanek treść płynna i drobne cząstki. Pod nazwą chlonki przenoszona jest ona naczyniami limfatycznymi o budowie zbliżonej do żył i podobnie do nich wyposażonymi w układ zastawek. Wszystkie większe naczynia chłonne znajdują ujście do żył w górnej części klatki piersiowej, dzięki czemu chłonka przedostaje się z powrotem do układu krążenia. Układ chłonny stanowi ważną składową układu „obronnościowego” organizmu. Węzły chłonne przechwytują zarazki chorobotwórcze, substancje obce i wędrujące komórki rakowe i usiłują je unieszkodliwić, wytwarzając w tym celu specjalną odmianę białych ciałek krwi — limfocyty...

czytaj dalej

Przyczyny depresji

Osoby skłonne do depresji dręczą się wewnętrznie uczuciami agresji, które nie są skierowane przeciw żadnemu uświadomionemu obiektowi. Smutek, wściekłość, zwątpienie, rozczarowanie lub gniew nie znajdują rozładowania. Z tego powodu oskarżenia i ból kierują się do wewnątrz, przeciw własnej osobie. Osoby wykazujące skłonność do depresji nie potrafią na ogół prawidłowo ukierunkować swych negatywnych odczuć. Nie pozwalają sobie na odreagowanie agresji. Depresja może mieć jednak także przyczyny endogenne. Nie ulega na przykład kwestii, że choroby wątroby, przewodu pokarmowego lub tarczycy oraz niedokrwistość mogą przyczyniać się do powstania depresji. Podobnie depresja może towarzyszyć niemalże wszystkim chorobom przewlekłym, a wśród nich schorzeniom reumatycznym i nowotworom...

czytaj dalej