Daily Archives 2015-11-12

przemiana materii

Pokarmem można nazwać każdą substancję, która po pobraniu przez organizm może być wykorzystana jako źródło energii, jako materiał do budowy i odbudowy tkanek oraz do regulacji procesów zachodzących w organizmie. Ta ogólna definicja pokarmu obejmuje węglowodany, białka, tłuszcze, wodę, sole mineralne i witaminy. Trzy pierwsze składniki są źródłem energii, dalsze trzy, jakkolwiek nie są nosicielami energii, są również niezbędne do życia. Strawiony i wchłonięty pokarm bierze udział w rozmaitych reakcjach, które wraz ze wszystkimi procesami chemicznymi organizmu są określane wspólną nazwą metabolizmu. Metabolizm jest jedną z najbardziej charakterystycznych właściwości żywej materii...

czytaj dalej