Daily Archives 2015-11-09

aminokwasy

Aminokwasy są wchłaniane wskutek transportu do naczyń włosowatych, przenoszone do wątroby na krótki okres magazynowania, a potem do innych części ciała. Produkty całkowitej lub częściowej hydrolizy tłuszczów dostają się do organizmu inną drogą i w wyniku innych procesów. (Sole żółciowe odgrywają rolę w zwiększaniu absorpcji kwasów tłuszczowych, monoacy-logliceroli, diacylogliceroli i innych rozpuszczalnych w tłuszczach substancji, jak np. rozpuszczalnych w tłuszczach witamin. Tłuszcze nie mogą być całkowicie zhydrolizowane do głicerolu i kwasów tłuszczowych, aby ulec wchłonięciu. Kwasy tłuszczowe o krótkich łańcuchach są wchłaniane do naczyń włosowatych, podczas gdy kwasy tłuszczowe o dłuższych łańcuchach są pobierane przez kapilary limfatyczne...

czytaj dalej