Daily Archives 2015-10-15

magazynowanie tlenu

Ponieważ tylko małe ilości tlenu mogą być magazynowane (w oksyhemoglobinie krwi lub oksymioglobinie mięśni), utrzymanie stałej przemiany materii jest uzależnione od nieprzerwanej dostawy tlenu do każdej komórki. Większość komórek, jeżeli je pozbawić tlenu nawet na krótki czas, ginie specjalnie czułe na brak tlenu są komórki mózgu ssaków, które przy jego braku ulegają uszkodzeniu już po kilku minutach. Podczas innych reakcji związanych z oddychaniem komórkowym usuwany jest z cząsteczek substratu dwutlenek węgla. Proces dekarboksylacji polegający na odszczepianiu CO2 z większych cząsteczek, może przebiegać niezależnie od pobierania tlenu. Na przykład drożdże mogą przerabiać cukier na alkohol i CO2 bez dostępu tlenu...

czytaj dalej